Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 12.10.2022 Kúpna zmluva č. P/062/ML/2022 - Zmena v čl. IV - Čas plnenia a dodacie podmienky REDOX, s.r.o. 36052981   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 19.9.2022 Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu spoločnosťou NATUR-PACK,a.s. NATUR-PACK, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme nehnuteľnosti 13.9.2022 Nájom nehnuteľnosti - pozemku Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. 53538773   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 k Zmluve č.01/2020 22.8.2022 Nájom stroja na preosievanie kompostu. Technické služby mesta Svit    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č.3Q/2022/07B 28.7.2022 Kúpna zmluva č. 3Q/2022/07B Taper, spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Kolektívna zmluva 28.7.2022 Kolektívna zmluva spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa ZO OZ KOVO EKOS    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č. P/062/ML/2022 25.7.2022 Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru REDOX, s.r.o. 36052981   
Detail Faktúra došlá 2.Q.2022 20.7.2022 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2022 Externý partner    
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva o odbere 3.5.2022 Odoberanie stavebného odpadu špecifikovaného v Prílohe č. 1 a jeho následné nakladanie V,... GP-TRANS, spol. s r.o.    
Detail Faktúra došlá 1.Q.2022 20.4.2022 Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2022 Externý partner    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.2 k Zmluve o zabez. 9.2.2022 Špecifikácia nákladov na triedený zber a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových... NATUR-PACK, a.s.    
Detail Faktúra došlá 4.Q.2021 20.1.2022 Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2021 Externý partner    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č. 1Q/2022/05B 12.1.2022 Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny Taper, spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o preprave drevnej hmot 11.1.2022 Nakládka a preprava drevnej hmoty z odvozných miest Mestských lesov... Vladimír Rydzik    
Detail Zmluva Odberateľská KP č. 06/2022/ Lesy 11.1.2022 Dodávka drevnej hmoty LESNI, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 03/2022/Lesy 10.1.2022 Výkon prác v pestovnej činnosti-obnova lesa, zalesňovanie.... Ján Žilka    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.05/2022/Lesy 10.1.2022 Dodávka drevnej hmoty HUTREALSTAV, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2022/Lesy 6.1.2022 Dodávka drevnej hmoty ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.02/2022/Lesy 5.1.2022 Dodávka drevnej hmoty Vladimír Rydzik    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 01/2022/Lesy 4.1.2022 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb Objednávateľa DREVOBAR, s.r.o.    
Nastavenia cookies