Stredisko odpadového hospodárstva

Vedúci odpadového hospodárstva

Ing. Jozef Malík

052 - 42611114

referentka separovaného zberu a NO

Mária Kyšeľová

052 - 4261118

referentka fakturácie

Jarmila Chovancová

052 - 4261119

referent tuhého a komunálneho odpadu a ZO

Bc. Štefan Kasperkevič

052 4261118

referentka štatistiky

Dana Kaňová

052 - 4261119