Stredisko odpadového hospodárstva

Vedúci odpadového hospodárstva

Ing. Jozef Malík

0905 399 857

052 - 42611114

referentka separovaného zberu a NO

Mária Kyšeľová

0905 060 555

052 - 4261118

referentka fakturácie

Jarmila Chovancová

0905 456 338

052 - 4261119

referent tuhého a komunálneho odpadu a ZO

Mgr. Martina Kaličenská

0905 060 222

052 - 4261122

Bc. Štefan Kasperkevič

0905 302 061

052 4261118

referentka štatistiky

Dana Kaňová

052 - 4261119