Stredisko odpadového hospodárstva

201711072110360.eco

Úlohou strediska odpadového hospodárstva je efektívne a ekonomicky poskytovať komplexné služby v nakladaní s odpadom všetkým našim zákazníkom.                                                                                                                

Medzi naše vykonávané činosti patrí :

  • prevádzkovanie skládky ,,SKALKA " 
  • prevádzkovanie zberného dvora
  • zber, preprava a likvidácia komunálnych odpadov
  • zber a preprava nebezpečných odpadov a zdravotníckeho odpadu
  • zber a preprava separovaných zložiek ( sklo, papier, plast, kovy, VKM - nazývaný aj tetrapak, jedlé oleje)
  • zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
  • prevádzka regionálnej kompostárne
  • odborné poradenstvo a vedenie evidencie o odpadoch

Vedúci odpadového hospodárstva

Bc. Štefan Kasperkevič

0905 302 061

052 - 426 11 18

referentka separovaného zberu a NO

Mária Kyšeľová

0905 060 555

052 - 426 11 18

referent tuhého a komunálneho odpadu a ZO

Martin Kačur

052 - 426 11 18

skladka.ekos@gmail.com

referentka štatistiky

Dana Kaňová

052 - 426 11 19

Vedúci technicko-hospodárskeho strediska

 Ing. Jozef Malík

0905 399 857

052 - 426 11 14

Nastavenia cookies