Otváracia doba

Skládka "Skalka" Stará Ľubovňa

 Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00 hod.

Zberný dvor Stará Ľubovňa

Príjem druhotných surovín a nebezpečných odpadov:

Pondelok - Piatok od 7:00 do 14:00

Kompostáreň Stará Ľubovňa

Príjem biologických rozložiteľných odpadov:

Pondelok - Piatok od 7:00 do 15:00

Kancelária Ekos spol. s r. o.

Pondelok - Piatok od 7:00 -  do 15:00
obedňajšia prestávka 11:00 - 11:45 hod.