Stredisko ekonomických služieb

vedúci oddelenia ekonomiky

Ing. Anna Repková

052 - 4261116

referentka PaM a BOZ

Margita Baňasová

052 - 4261117