Stredisko ekonomických služieb

Stredisko ekonomických služieb zastrešuje služby nevýrobnej povahy pre ostatné strediská spoločnosti

Medzi hlavné činnosti strediska patrí:

  • ekonomická agenda
  • účtovná agenda
  • poštová agenda
  • správa majetku a budov
  • obstarávanie kancelárskeho vybavenia
  • archivácia zmlúv a inventarizácia pohľadávok a majetku spoločnosti

vedúci oddelenia ekonomiky

Ing. Anna Repková

052 - 4261116

referentka PaM a BOZ

Ing. Patricia Kostíková

052 - 4261117