Stredisko lesného hospodárstva

201711072112070.slh

Úlohou strediska LH a ML je zabezpečenie environmentálnych a lesohospodárskych funkcií obhospodarovaných lesov, predaj dreva, pestovná a ťažobná činnosť, údržba lesoparku a realizácia oddychových zón.

Hlavné aktivity strediska lesného hospodárstva:

  • Hospodárenie v Mestských lesoch v zmysle zákona 360/ 2007 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe LH a jeho doplnkov pri zachovaní ostatných verejnoprospešných funkcií lesa.
  • Prevádzka lesnej škôlky. Produkcia sadeníc a semenáčikov lesných drevín na obnovu lesných porastov.
  • Dostavba a údržba Prímestského rekreačného lesa Stará Ľubovňa o výmere 50 ha, ktorý je obhospodarovaný ako les osobitného určenia - Lesopark.
  • Predaj dreva a ostatných lesných produktov.
  • Realizácia oddychových zón - výroba rekreačných stanovíšť z dreva.
  • Vykonávanie prác pestovnej a ťažbovej činnosti.
  • Výroba stolárskych výrobkov a mobiliára pre samosprávy.

Vedúci strediska Mestkých lesov a Verejnej zelene

Ing. Milan Sivuľka

0905 520 475

t.č. 052 - 426 11 21

Lesník

 Ing. Mikuláš Rabatín

0905 928 705

052 - 426 11 21

Nastavenia cookies