Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1.Q.2021 20.4.2021 Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2021 Externý partner    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 31.5.2021 Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny Taper, spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 06/2021/Lesy 1.7.2021 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 07/2021/Lesy 2.7.2021 Výkon pomocných prác pri oprave a údržbe v Lesoparku Ľubor Pružinský    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 08/2021/Lesy 5.7.2021 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Adrian Duračinský    
Detail Zmluva Odberateľská KZ č.3Q/2021/03B 2.7.2021 Dodávka jedľovej a smrekovej guľatiny Taper, spol. s r.o.    
Detail Faktúra došlá 2.Q.2021 20.7.2021 Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2021 Externý partner    
Detail Faktúra došlá 3.Q.2021 19.10.2021 Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2021 Externý partner    
Detail Zmluva Odberateľská KZ č.4Q/2021/04B 18.10.2021 Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny Taper, spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 09/2021/Lesy 4.10.2021 Výkon pomocných prác pri oprave a údržbe lesoparku podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s... Lukáš Michna    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 10/2021/Lesy 7.12.2021 Výkon prác v pestovnej činnosti, prečistky v mladinách a výrub nežiadúcich drevín Roman Šima    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.02/2022/Lesy 5.1.2022 Dodávka drevnej hmoty Vladimír Rydzik    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 02/2022/Lesy 3.1.2022 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb obdednávateľa Adrian Duračinský    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2022/Lesy 6.1.2022 Dodávka drevnej hmoty ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o preprave drevnej hmot 11.1.2022 Nakládka a preprava drevnej hmoty z odvozných miest Mestských lesov... Vladimír Rydzik    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 01/2022/Lesy 4.1.2022 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb Objednávateľa DREVOBAR, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP č. 01/2022/Lesy 4.1.2022 Dodávka drevnej hmoty LTDD, spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 03/2022/Lesy 10.1.2022 Výkon prác v pestovnej činnosti-obnova lesa, zalesňovanie.... Ján Žilka    
Detail Zmluva Odberateľská KP č. 06/2022/ Lesy 11.1.2022 Dodávka drevnej hmoty LESNI, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská Kúpna zmluva č. 1Q/2022/05B 12.1.2022 Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny Taper, spol. s r.o.    
Nastavenia cookies