Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská KP č.05/2022/Lesy 10.1.2022 Dodávka drevnej hmoty HUTREALSTAV, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.2 k Zmluve o zabez. 9.2.2022 Špecifikácia nákladov na triedený zber a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových... NATUR-PACK, a.s.    
Detail Faktúra došlá 1.Q.2022 20.4.2022 Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2022 Externý partner    
Detail Zmluva Odberateľská Zmluva o odbere 3.5.2022 Odoberanie stavebného odpadu špecifikovaného v Prílohe č. 1 a jeho následné nakladanie V,... GP-TRANS, spol. s r.o.    
Detail Faktúra došlá 2.Q.2022 20.7.2022 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2022 Externý partner    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č.3Q/2022/07B 28.7.2022 Kúpna zmluva č. 3Q/2022/07B Taper, spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 k Zmluve č.01/2020 22.8.2022 Nájom stroja na preosievanie kompostu. Technické služby mesta Svit    
Detail Zmluva Dodávateľská Kolektívna zmluva 28.7.2022 Kolektívna zmluva spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa ZO OZ KOVO EKOS    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 19.9.2022 Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu spoločnosťou NATUR-PACK,a.s. NATUR-PACK, a.s.    
Detail Faktúra došlá 3.Q.2022 18.10.2022 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q Externý partner    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č.4Q/2022/08B 2.11.2022 Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny. Taper, spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o vytvorení diela 22.12.2022 Zhotovenie 30 ks darčekov - drevených misiek na obrad ZPOZ - 25. výročie EKOS Ľubomír Kopčák    
Detail Zmluva Odberateľská Kúpna zmluva Osievačka 4.1.2023 Kúpna zmluva na predaj bubnovej preosievačky substrátu. Technické služby mesta Svit    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva č. 1Q/2023/09B 24.1.2023 Dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny. Taper, spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. ZD-23-18-1 13.3.2023 Vypracovanie PD pre skládku nie nebezpečného odpadu Skalka - Stará Ľubovňa - III. etapa Ing. Marek Hrabčák 14318156  4 850,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.2.2020 Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov (presun zelene z EKOS-u pod VPS) Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa 31953492   
Detail Zmluva Dodávateľská 9106702817 22.9.2020 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o združenej dodávke 14.12.2022 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve 5.12.2022 Zmena ustanovení Rámcovej kúpnej zmluvy o dodávkach sklenených črepov na rok 2022: zmena... VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. 35832517   
Detail Zmluva Odberateľská Rámcová kúpna zmluva 2023 16.1.2023 Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2023 VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. 35832517   
Nastavenia cookies