Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru