Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

 Tak ako po minulé roky, tak ajtento rok mesto Stará Ľubovňa v spolupráci so spoločnosťou EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa zabezpečuje zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu pre občanov mesta. Odpad je potrebné vyložiť na dohodnuté miesta. Všetky pokyny sú uvedené v letáku, ktorý je zverejnený na  našej stránke ako aj na stránke mesta. Chceme Vás požiadať aby ste postupovali podľa informácií. Zároveň Vám ponúkame využiť možnosť doniesť elektro  ako aj nebezpečný odpad na zberný dvor EKOS u. Táto možnosť je ponúkaná celoročne. Zamedzíte znehodnoteniu samotných elektro spotrebičov ako aj znečisteniu okolia.

K stiahnutiu