Zber veľko -objemových odpadov a nebezpečných odpadov v meste Stará Ľubovňa

 Spoločnosť EKOS , spol. s.r. o. Stará Ľubovňa v spolupráci s mestom Stará Ľubovňa  zabezpečuje zber veľko- objemných odpadov a nebezpečných odpadov. Ak by ste nestihli plánovaný zvoz, môžete tieto odpady doniesť na zberný dvor spoločnosti EKOS.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies