Zber veľko -objemových odpadov a nebezpečných odpadov v meste Stará Ľubovňa

 Mesto Stará Ľubovňa v spolupráci s našou spoločnosťou organizuje aj tento rok pre obyvateľov triedený zber veľko-objemových a nebezpečných odpadov. Dôležité je, aby ste odpad vyložili v plánovaných dňoch 18.9.2020 a 19.9.2020 najneskôr do 9:00 tej hodiny, aby naši pracovníci prešli celé mesto. Informácie ako a čo vyložiť  sú obsiahnuté v priloženom letáku.

K stiahnutiu