Zber stromčekov.

 V súvislosti so zberom stromčekov Vás chceme požiadať o ukladanie k smetným nádobám, kde naši pracovníci následne stromčeky naložia. Chceme Vás požiadať o trpezlivosť pri zbere, nakoľko nám zlé poveternostné podmienky nedovoľujú  zber realizovať.