Všetko najlepšie

 Žena je vo svojom živote dcérou, milenkou,matkou,babkou a neviem a neviem čím všetkým. Jej úloha je nenahraditeľná a úžasná. Privádza na svet život, hladí rukami, bozkáva perami a miluje srdcom.

Sú silné slabé ženy, sú slabe slabé ženy  a sú slabé silné ženy. Ich krehkosť a krásu možno prirovnať ku kráse ruží. Ovládajú zbrane, ktoré muži nevymysleli. Zbrane, ktorými sa dá vyhrať mier.

Kedysi dávno som chodil do Podhájskej, kde sa pestovali ruže v skleníkoch. Ani vo sne mi nenapadlo aká krása sa skrýva hangároch. Pri vstupe do chladiaceho hangáru som zbadal všetky ženy tohto sveta. Boli krásne a vôňa, ktorú šírili mi utkvela hlboko v pamäti. V tych miliónoch ruží sa odrážali milióny osudov žien celého sveta. Ich slzy, smiech a bolesť mi pomohli pochopiť nenahraditeľnosť v našich životoch. Bez našich žien by sme boli  stratení. Milujem ak sa žena usmieva a nenávidím ak žena plače.

Všetko najlepšie k vášmu sviatku.

" Ženy musia byť milované, ak majú zostať krásne." 

                                                                    (John Bauer)