Umývanie nádob

 V týchto dňoch sme sa rozhodli umyť nádoby na separovaný zber, nakoľko v niektorých lokalitách aj napriek umývaniu boli vplyvom okolia znečistené. Čistenie nádob sa snažíme realizovať priebežne vzhľadom na množstvá. Sídlisko Západ sa podarilo vyčistiť skôr a tento týždeň sme pokračovali na sídlisku Východ. Výsledok môžete posúdiť sami.

Nastavenia cookies