Triedený zber veľko - objemových odpadov a zber nebezpečných odpadov.

 V dňoch 29.4.2019 a 30.4.2019 sa v Starej Ľubovni uskutoční zber veľko- objemových odpadov. V pondelok 29.4.2019 je potrebné vyložiť tento odpad do 14:00 hod. a v utorok 30.4.2019 do 12:00 hod. Podrobnejšie informácie ohľadom zberu nájdete v priloženom letáku.

Zber NO 2019 - 1.51 MB