Smútočné vence a kytice

Blíži sa sviatok Všetkých svätých, kde si spomíname na svojich blízkych, ktorí už medzi nami nie sú. Vzhľadom k tomu, že stredisko verejnej zelene Mesta Stará Ľubovňa od 1. marca 2020 patrí pod Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, p. o., tak smútočné kytice a vence zo živej čačiny si môžete zakúpiť od 15.10.2020 v predajni pohrebných služieb obchodného domu Družba Stará Ľubovňa. Ďakujeme za pochopenie!