Nový prírastok do strojového parku

 

Tento rok aj naša spoločnosť EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa dostala Mikulášsky darček, a to v podobe nového lisovacieho stroja určeného na použitie v odpadovom hospodárstve.

Táto investícia bola už nevyhnutná, nakoľko množstvá separovaných odpadov neustále narastajú a strojové vybavenie separačnej linky bolo už zastaralé.

Je to úplne nový prírastok do nášho strojového parku. Tento špeciálny hydraulický lisovací stroj horizontálneho typu bolo potrebné pomocou ťažkej techniky transportovať do haly, v ktorej je umiestnená triediaca linka.  Lis je vhodný na všetky druhy odpadového papiera, kartónov a plastov.

Náš nový lis disponuje lisovacou silou max. 600 kN. Jeho váha je približne 5220 kg. Horizontálne usporiadanie lisovacej komory nám umožňuje naplniť násypku v každom procese lisovania doplna, dokonca je tu i možnosť zväčšenia násypky, čo urýchľuje a zefektívňuje prácu. Lis je možné plniť manuálne, dopravníkom alebo nakladačom. Tento fakt z neho robí variabilný prvok v prípade budúcich úprav. Lisovací cyklus trvá približne 27 sekúnd.

Na prácu s týmto strojom bolo potrebné zaškolenie minimálne 3  pracovníkov zo separačnej linky.

 

Veríme, že tento krok bude prínosom pre našu firmu, ako aj pre občanov i obyvateľov okresu.

 

Nastavenia cookies