POLYSTYRÉN plnený tatranským vzduchom

Kde bolo, tam bolo za siedmimi horami, siedmimi dolinami, kde sa piesok lial a voda sa sypala....

Takto rozprávkovo sa začínal príbeh nášho zberu polystyrénu ako druhotnej suroviny v rámci pilotného projektu pred viac ako dvoma rokmi. Potreba recyklácie bola nevyhnutná z ekologického hľadiska.  Množstvá, ktoré končili na skládke neboli problémom z pohľadu váhy, ale objemu. Samotný polystyrén znečisťoval okolie zberných nádob ako aj skládky. Aj keď začiatky boli ťažké rozhodli sme sa osloviť obce ako aj samotných obyvateľov. Laická verejnosť považovala polystyrén ako plastový odpad, ktorý neraz končil v žltých nádobách a vreciach určených na plast s vedomím akejsi ekologickej zodpovednosti voči prírode. Nevedomosť často krát spôsobovala rôzne druhy znehodnotených častí, ktoré sa recyklovať nedali.

Z pohľadu viacnásobnej a efektívnej recyklácie je najlepší expandovaný ( EPS). Aj keď sa na trhu vyskytuje množstvo iných druhov, práve tento má najväčšie zastúpenie v našej oblasti. Svoje zastúpenie nachádza ako obal tovarov, v stavebníctve a tiež aj vo forme granulátu. Ak teda chceme recyklovať polystyrén je veľmi dôležité zachovať čistotu. Musí byť zbavený štítkov , pások a iných obalových materiálov. To isté platí pri stavebnom, kde nesmú byť pozostatky lepidla a rôznych povlakov. Veľmi dobre je spôsob recyklácie opísaný v nasledujúcom linku www.recyklujempolystyren.sk/

Rok 2022 môžeme v našej spoločnosti považovať za prelomový. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s firmou POLYFORM, s. r. o., ktorá je lídrom na trhu v oblasti výroby expandovaného polystyrénu s tradíciou výroby od roku 1993. Spoluprácou sme dosiahli zjednodušenie zberu. Firma nám dodala potrebné vybavenie nato, aby sme v areáli dvora EKOS osadili stojan do ktorého môžu obyvatelia priniesť polystyrén určený na recykláciu. Touto cestou chcem poprosiť všetkých obyvateľov využiť takúto možnosť či už v prípade stavebného , alebo obalového polystyrénu a dodať tento materiál a nevhadzovať ho do nádob na komunálny odpad, alebo do nádob určených na plast. V minulom roku sa nám podarilo zrecyklovat´3300 kg polystyrénu čo nie je málo. S nadchádzajúcou stavebnou sezónou pevne veríme, že podobné množstvá dosiahneme aj vďaka Vám. Ďalšie pozitívum recyklácie  vidíme v tom, že dávame prácu ľuďom v našom regióne .

Pevne verím v dlhodobú spoluprácu s POLYFORMOM, ktorá bude spokojnosťou pre obe strany.

K stiahnutiu