Obloha plná hviezd.

 

Každému z nás občas padne zrak na nočnú oblohu plnú hviezd. Jediný pohľad dokáže ohúriť, potešiť a zamyslieť sa. Ľudstvo od nepamäti obracia svoj zrak s vierou a bázňou. Všade dokáže zanechať svoj odkaz buď vo forme legiend, alebo vo forme plastových obalov od sladkostí na dne Mariánskej priekopy.  Aj keď sa v tomto článku nebudem venovať téme plastov uvedomujem si ten kontrast. Na hviezdy, ktoré budeme pozorovať dnes už len spomíname. Sú to naši blízky, ktorí už nie sú medzi nami. Blíži sa čas, keď budeme prichádzať na miesta posledného odpočinku. To povestné „ smrťou sa nič nekončí“ zarezonuje našimi srdciami. Je to zvláštne, ale ešte aj mŕtvy vytvára odpad. Telo sa dokáže vrátiť a zapadnúť do ekosystému, kde prináša život pre nové , nižšie formy existencie. Problém prináša to, čo telo a priestor obaľuje. Sklo, plastové ozdoby rozkladajúce sa niekoľko stáročí. A tak v nádobách umiestnených na cintorínoch kvalitný bio odpad vo forme suchého lístia ,trávy pomiešaný s odpadom ako sklo, plast končí na skládkach odpadov. Viem ,že triedenie odpadu na takýchto miestach je komplikované. My môžeme zmeniť svoj postoj k tejto otázke. Pri kúpe venca zvážiť výber živého, alebo umelohmotného. Očistením skleneného kahanca od umelých častí, kovového krúžku, vosku je možné tento kahanec vyhodiť do koša, ktorý je určený na sklo. Ostatné časti môžeme vyhodiť do nádob pri našich obydliach.

„Prach si a v kvet sa obrátiš“

Je to ďalšia z alternatív ku konvenčnému pohrebníctvu. Vznik sa datuje od 90 rokoch vo Veľkej Británii. Postupne sa šíri do ďalších krajín.  Prírodné cintoríny možno nájsť na anglickej farme, v juhoafrickej chránenej oblasti, alebo v lesíku v Prahe. Prvý prírodný cintorín u nás sa nachádza v meste Zvolen. Vizuálne sa líši od klasických. Sviečky odlievané zo včelieho vosku. Kytička bez umelých stužiek, celofánu, urna vyrobená zo zmesi papiera a kvetov. Slovenský kameň, v ktorom sú vytesané iniciály. To všetko má za úlohu vytvoriť v prírode dokonalý súlad. Ak si na budúci rok pôjdeme zaspomínať, skúsme položiť k hrobom prírodný veniec, alebo kyticu.