Exkurzia predškolákov zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni

 

K jedným z najefektívnejších prostriedkov na vzdelávanie detí v rámci environmentálneho povedomia určite patria aj exkurzie.

Naša spoločnosť privítala na zbernom dvore dňa 20.4.2023 veľmi milú návštevu, a to predškolákov z miestnej materskej škôlky v sprievode pani učiteliek a nášho bývalého riaditeľa Juraja Špesa, od ktorého určite dostali veľa zaujímavých informácií o odpadoch, triedení a recyklácii. Škôlkari sa prešli celým areálom, kde ich zaujala najmä práca nového lisu a triediaca linka. Najväčším zážitkom pre malých škôlkarov však bola možnosť nasadnúť do veľkého smetiarskeho auta a zatrúbiť si.

Pevne veríme, že takéto zážitky z exkurzií ostanú v detičkách natoľko silné, že sa v budúcnosti budú o danú problematiku aspoň trochu zaujímať. A možno niektoré z nich bude i užitočnou posilou nášho pracovného tímu. 

Nastavenia cookies