Myslí zákon na nás všetkých ?

 

Myslí zákon na nás všetkých ?

Myslí zákon na všetkých ? Predstavte si, že máte typ cukrovky, pri ktorej je potrebné aplikovať inzulín. Pre ľudí trpiacich touto chorobou tento hormón predstavuje skutočnú záchranu. Jeho injekčnou aplikáciou vzniká hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ chce zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť. Takto zákon o odpadoch 79/2015 Z.z. definuje odpad. Problémom je, že tento odpad nespadá do komunálneho odpadu ale do nebezpečného. Podľa zákona takýto odpad vzniká v zdravotníckych zariadeniach a podlieha vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky č. 553/2007 Z.z. V tomto prípade vzniká mimo zdravotníckych zariadení. Najväčším rizikom je jeho biologická kontaminácia a nebezpečenstvo vzniku poranenia, infekcie.

A tak sa pôvodca odpadu dostáva do ťažkej dilemy. Jednou z možností je návšteva zdravotníckeho zariadenia a odovzdania tohto odpadu. Problémom pre ambulanciu môže byť zneškodnenie, čo predstavuje nemalé finančné prostriedky. Táto skutočnosť odrádza v mnohých prípadoch zariadenia k prevzatiu odpadu a problém ostáva neriešený.

Druhou možnosťou je vyhodenie do smetnej nádoby, čo zákon zakazuje. Vo väčšine prípadov sú cukrovkári zodpovední a tak táto možnosť neprichádza do úvahy. Ak sa pozrieme na štatistické údaje Národného centra zdravotníckych informácií za minulý rok pribudlo 22 388 novodiagnostikovaných cukrovkárov. Táto skupina nie je jediná, ktorá vytvára tento druh odpadu. Mnohí sa liečia v domácom prostredí s rôznymi diagnózami a chorobami. O tom aké percento nebezpečného odpadu sa nachádza v komunálnom odpade asi neexistujú presné čísla. Ak si však uvedomujeme voľný prístup k nádobám na smeti a riziká, ktoré z toho vyplývajú mali by sme pristupovať k tomuto problému zodpovednejšie. Častokrát sa mne osobne stalo, že som prechádzal okolo nádoby na separovaný zber, alebo na komunál kde tieto časti tvorili súčasť odpadu. Novelizácia zákona chce zamedziť skládkovaniu odpadu a prioritou sa stáva čo najefektívnejšie triedenie. Myslí aj na tento problém, alebo jeho riešenie ? Skôr , či neskôr bude musieť tento  problém riešiť. Otázkou ostáva kedy a čo spôsobí riešenie problému.

p.s. : Tak nezabúdaj , že v tom nie si sám.....

Bc. Štefan Kasperkevič