Kto skladá ide s nami

 Spoločnosť EKOS spol., s r.o. Stará Ľubovňa v spolupráci s mestom Stará Ľubovňa umiestnila informačné tabuľky na vytvorené stojiská. Úlohou tabuliek je výzva pre obyvateľov, aby kartónové krabice neukladali mimo nádob určených na separovaný zber. Uložením kartonových obalov do stojísk zamedzíme znehodnoteniu samotnej suroviny ako aj dojmu znečistenia okolia nádob. Tento jav sa v našom meste vyskytuje pomerne často a vytvára dojem preplnenosti nádob a neporiadku.

Nastavenia cookies