Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu.

 Každý z nás vie, že použitý kuchynský olej nepatrí do záchodu či drezu. Problém nastáva už kdesi na začiatku keď sa zachytáva na potrubí a vytvára olejový film. Na tento film sa veľmi jednoducho nalepia zvyšky potravín, popripade ďalšie nečistoty. Následne dochádza k upchatiu kanalizácie. Ďalším problémom je zápach a samotné hlodavce, pre ktoré je tento hnilobný proces pozvánkou do raja. Zákon myslí na reštaurácie a stravovacie zariadenia. Komplikovanejšou je situácia v domácnostiach.Vyliaty olej sa stáva pre čistiarne odpadových vôd komplikovaným problémom. Vytvára nepriepustné vrstvy, ktoré znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov. Pritom by stačilo olej scediť do čistej fľaše , alebo originálneho obalu. Takto scedený a v nádobe uzatvorený môže poslúžiť ako biopalivová zložka do motorovej nafty. Z 1l oleja sa dá vyrobiť až 0,9l palivovej zložky. V našom meste sa momentálne nachádza jedna zberná nádoba na ul. Letnej, sídlisku Východ- kotolňa Sbt a veľké parkovisko  CBA potraviny. Je pravdou, že takýchto nádob by malo byť viac. V prípade, že vám záleží na ochrane prírody a chcete sa správať ekoligicky je možné olej doniesť na zberný dvor našej spoločnosti, alebo vybranej čerpacej stanice.

Nuž v dnešnej dobe, keď odborníci varujú pred drastickou zmenou klímy v dôsledku znečistovania našej planéty je dobrá každá kvapka.

Naolejuje Júlia, Júliu, alebo nenaolejuje Júlia , Júliu ?

jedlé oleje 2019 (2) - 508.51 kB