Jarné upratovanie

V rámci projektu "Upracme si mesto" Vám mesto Stará Ľubovňa v spolupráci so spoločnosťou EKOS, spol. s r.o. zabezpečila VOK kontajnery. Jeden VOK je označený logom BIO odpad, do ktorého budete vkladať (konáre, trávu..) a druhý bude označený logom VOO, do ktorého budete vkladať nepotrebný objemný odpad (drobný nábytok...).Tieto kontajnery budú priebežne odvážané vozidlom Ekosu na kompostáreň a prekládkovú stanicu Skalka. Žiadame obyvateľov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne.
Nastavenia cookies