A tak sme si popratali...

 

V uplynulých dňoch prebehlo na území nášho mesta jarné upratovanie pod výzvou " Upracme si svoje mesto." Mesto v spolupráci s mestkými firmami zabezpečilo zvoz odpadov a nečistôt, ktoré ostali po zimnom období. V prípade našej spoločnosti bolo určených sedemnásť stojísk. Na každom bol kontajnej s označením BIO a kontajner na komunálny odpad. Ich pristavenie bolo realizované 2.4.2019 a postupne boli sťahované po 9.4.2019. Pekné počasie a príjemné teploty evokovali plnú angažovanosť zúčastnených. Postupne sa nádoby plnili komunálnym odpadom ako aj bio odpadom. Záujem bol veľký a mali sme čo robiť aby sme pokryli požiadavky všetkých. Koľko ton sme vypratali možno vidieť v prílohe.

Veľkým pozitívom bola iniciatíva dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli poupratovať okolie riek v našom meste a prispeli k dobrému skutku. Podarilo sa im vyzbierať 2,5 t volne pohodeného odpadu.Chceme sa Vám poďakovať za účasť a pomoc .