Envirofond-poskytnutie príspevku

202307280817430.stiahnut-1

Enviromentálny fond zverejnil informáciu o schválených žiadostiach v roku 2023 o príspevok  o poplatkoch za uloženie odpadov.

Viac informácií sa dozviete v priloloženom linku:

 

https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/07/Ziadatelia-ktori-splnili-podmienky-a-bol-im-poskytnuty-prispevok.pdf
Nastavenia cookies