„ Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú.“


 

Aktuálnosť starého gréckeho príslovia nezlomil ani zub času. V žiadnom prípade sa nechcem dotknúť ľudí nášho mesta ako aj iných. Aj keď v jednej piesni sa spieva : „ Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné.“

Akokoľvek sa snažíme udržať poriadok v meste, úspech je minimálny. Vďaka zainteresovaným ľuďom, ktorí rozbehli separovaný zber v našom okrese sme v tomto smere výrazne lepšie ako iné mestá. Možno nám chýba troška viac osvety a zodpovednosti, ktoré by nám pomohli v kvantite ako aj kvalite vytriedených zložiek. Odporcovia by mohli argumentovať nedostatkom zberných nádob. Pravdou zostáva, že vozíme vzduch v autách. Štatisticky v priemere každý Slovák použije a vyhodí takmer 200 Pet fliaš. V zmesovom odpade tak môže končiť až 10 000 ton Pet fliaš. Pri analýze smetných nádob je veľa zložiek, ktoré by sa mohli vytriediť. Takýmto spôsobom by na skládkach končilo oveľa menej odpadu. V tomto smere zaostávame za inými krajinami. Novelizovaný zákon o poplatkoch za uloženie odpadov č. 329/2018 Z. z. by mal byť tým impulzom , ktorý by nás mal donútiť triediť odpad efektívnejšie. Pozitívom je zavedenie zberu kuchynského odpadu z domácností. Postupne pribúdajú zberné nádoby, no v skutočnosti je ich málo a dvojtýždenný vývozný interval už nepostačuje. Množstvo vyzbierané za mesiac predstavuje v priemere 3 000 kg. Možno je to aj výzva pre mesto, aby podporilo tento zber nákupom nádob a rozšírením stojísk s touto komoditou. Čoraz väčším problémom sa stáva tzv. odpadkový turizmus. Všetci dobre poznáme, keď pri smetných nádobách zastane auto, ktorého cena sa pohybuje na úrovni 3 izbového bytu a majiteľ beztrestne vyhodí odpad. Túto tragikomickú situáciu striedajú drahé autá s dodávkami v pravidelných intervaloch. V konečnom dôsledku to zaplatíme my a nebude to lacné. Dobrým  riešením by bolo tieto stojiská ohradiť a uzamknúť. Táto myšlienka tu už v minulosti bola, ale nebola uskutočnená. Zamedzilo by sa vstupu neželaným osobám. Nepotrebné elektrospotrebiče sú chránené pred znehodnotením. Podobne by to bolo aj so stavebným odpadom, ktorý v prípade vývozu do spaľovne znamenal problém. Postupným zabezpečením stojísk čipovým systémom a technológiou GPS dokážeme zefektívniť zber. Skôr, či neskôr budeme nútení tieto opatrenia realizovať. Určité riešenia budú musieť prijať aj obce v prípade obecných kompostovísk a zlepšenia separovaného zberu.

A tak nám tri múdre opice o ktorých existuje niekoľko zaujímavých interpretácií ponúkajú riešenia. Je len na nás aké si vyberieme.

„ Doktor Víťazstvo a doktorka Smrť majú svoje ordinácie hneď vedľa seba.“ Boris Filan

 

Bc. Štefan Kasperkevič