APÚMS v SR

 Na základe pozvania od APÚMS v SR sme boli hosťom 28. konferencie a diskutovali sme ohľadne aktuálnych otázok odpadového hospodárstva.

K stiahnutiu