Apocalypto

SSV

 Aj takto by sme mohli nazvať zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu v jednom meste. Aj keď POH SR je zameraný na zníženie tvorby odpadu realita je často iná.