Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.2.2020 Zmluva o prevode činností a prechode zamestnancov (presun zelene z EKOS-u pod VPS) Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa 31953492   
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 03/2017 Lesy 12.1.2017 Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica, smrekovec "STANDREW" HANDEL DREWNEM, Kucharczyk Stanislaw    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 04/2016 Lesy 16.1.2016 Dodávka drevnej hmoty, jedľa, smrek, borovica, smrekovec "STANDREW" HANDEL DREWNEM, Kucharczyk Stanislaw    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 04/2021/Lesy 13.1.2021 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Adrian Duračinský    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 08/2021/Lesy 5.7.2021 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Adrian Duračinský    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 02/2022/Lesy 3.1.2022 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb obdednávateľa Adrian Duračinský    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č.02/2023/Lesy 30.1.2023 Výkon prác v ťažbovej činnosti. Adrian Duračinský 46775242   
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2020/Lesy 8.1.2020 Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica, smrekovec ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2021/Lesy 26.1.2021 Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec... ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP č.03/2022/Lesy 6.1.2022 Dodávka drevnej hmoty ANDYWOODTRANS s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 04/2023/Lesy 24.1.2023 Sortimenty drevnej hmoty. ANDYWOODTRANS s.r.o. 47958588   
Detail Zmluva Dodávateľská KP zmluva č. 05/2019 Lesy 11.1.2019 Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec ANDYWOOTRANS, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpno - predajná zmluva 14.2.2014 Plnenie dodávok ochranných, odevných pracovných prostriedkov Anna Juhásová - JUPA    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 15/2018 Lesy 9.11.2018 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 02/2017 Lesy 5.1.2017 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 02/2016 Lesy 8.1.2016 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 03/2016 Lesy 10.3.2016 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 09/2016 Lesy 27.5.2016 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 11/2016 Lesy 30.5.2016 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS. s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 18/2014 Lesy 16.12.2014 Výkon prác v ťažbovej činnnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Nastavenia cookies