Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 03/2017 Lesy 12.1.2017 Dodávka drevnej hmoty jedľa, smrek, borovica, smrekovec "STANDREW" HANDEL DREWNEM, Kucharczyk Stanislaw    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 04/2016 Lesy 16.1.2016 Dodávka drevnej hmoty, jedľa, smrek, borovica, smrekovec "STANDREW" HANDEL DREWNEM, Kucharczyk Stanislaw    
Detail Zmluva Dodávateľská KP zmluva č. 05/2019 Lesy 11.1.2019 Drevná hmota jedľa, smrek, borovica, smrekovec ANDYWOOTRANS, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpno - predajná zmluva 14.2.2014 Plnenie dodávok ochranných, odevných pracovných prostriedkov Anna Juhásová - JUPA    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 15/2018 Lesy 9.11.2018 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 02/2017 Lesy 5.1.2017 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 02/2016 Lesy 8.1.2016 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 03/2016 Lesy 10.3.2016 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 09/2016 Lesy 27.5.2016 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 11/2016 Lesy 30.5.2016 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS. s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 18/2014 Lesy 16.12.2014 Výkon prác v ťažbovej činnnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 03/2013 Lesy 14.1.2013 Výkon prác v ťažbovej činnosti Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 08/2019/Lesy 25.3.2019 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti Ekos, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 10/2019/Lesy 25.4.2019 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti Ekos, s.r.o. Anton Pivovar    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 05/2020/Lesy 3.2.2020 Výkon prác v ťažbovej činnosti podľa potrieb spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Anton Pivovar    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 ku KPZ č. 4/2012 5.4.2012 Zmena cenník platný od 02.04.2019 Barnovský Pavol    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 01/2011 Lesy 3.1.2011 Výkon prác v ťažbovej činnosti a v pestovnej činnosti Barnovský Pavol    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 11/2011 Lesy 13.12.2011 Výkon prác v ťažbovej činnosti Barnovský Pavol    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 1/ZOH/2014 5.8.2014 Vykonávanie zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie odpadov Brantner Poprad, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 04/2011 Lesy 7.2.2011 Dodávka drevnej hmoty Clarin, s.r.o.