Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 01/2011 Lesy 3.1.2011 Výkon prác v ťažbovej činnosti a v pestovnej činnosti Barnovský Pavol    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 02/2011 Lesy 4.1.2011 Výkon prác v ťažbovej činnosti a v pestovnej činnosti Peter Jozefík    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 02/2011 Lesy 10.1.2011 Dodávka drevnej hmoty Mačuga Jozef    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 03/2011 Lesy 11.1.2011 Dodávka drevnej hmoty JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č.1024/09/08602 Dod.č.3 12.1.2011 Dodatok k zmluve o účelovom úvere ČSOB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 04/2011 Lesy 3.2.2011 Výkon prác v ťažbovej činnosti a v pestovnej činnosti Dušan Červenobrada    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 04/2011 Lesy 7.2.2011 Dodávka drevnej hmoty Clarin, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 03/2011 Lesy 28.2.2011 Výkon prác v ťažbovej činnosti, a v pestovnej činnosti Clarin, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 05/2011 Lesy 1.3.2011 Výkon prác v pestovnej činnosti Marek Čureja    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 06/2011 Lesy 1.4.2011 Dodávka drevnej hmoty Vladimír Rydzik    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 07/201 Lesy 4.4.2011 Dodávka drevnej hmoty Clarin, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 08/2011 Lesy 5.4.2011 Dodávka drevnej hmoty JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č.1024/09/08602 Dod.č.4 29.9.2011 Zmluva o účelovom úvere ČSOB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 11/2011 Lesy 13.12.2011 Výkon prác v ťažbovej činnosti Barnovský Pavol    
Detail Zmluva Dodávateľská Zml. o termín.úvere č.18/046/0 16.12.2011 Dodatok č. 4-zmena úrokovej sadzby DEXIA banka Slovensko,a.s.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 ku KPZ č.1/2012 2.4.2012 Zmena cenníka platný od 02.04.2012 Vladimír Rydzik    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 ku KPZ č. 2/2012 3.4.2012 Zmena cenníka platného od 02.04.2012 JS PLUS, s.r.o., Ing. Ján Šalapka    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 ku KPZ č. 3/2012 4.4.2012 Zmena cenníka platný od02.04.2019 Mačuga Jozef    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 ku KPZ č. 4/2012 5.4.2012 Zmena cenník platný od 02.04.2019 Barnovský Pavol    
Detail Zmluva Odberateľská KP zmluva č. 12/2012 Lesy 1.8.2012 Dodávka SM/JD , Agregát, vláknina Klausner G.m.b.h.    
Nastavenia cookies