Stredisko verejnej zelene

Úlohou strediska verejnej zelene je navrhovať a realizovať ponuku komplexných služieb záhradníckeho charakteru. Plánovanie krajinotvorby, pestovanie rastlín, ich výsadba a starostlivosť, údržba verejnej zelene a doplnkové služby.

Hlavné aktivity oddelenia verejnej zelene:

  • Prevádzkovanie skleníkového hospodárstva.
  • Predaj zeleninových priesad a ovocných drevín.
  • Viazanie kytíc a vencov na sviatky pamiatky zosnulých, na hroby, vypisovanie stúh k vencom.
  • Viazanie kytíc a iné aranžmá (do samorastov, nástenných ozdôb...) zo sušených kvetov.
  • Realizácia predaja dodávkovým spôsobom – rozvoz  drevín do dedín v okrese, predaj z auta.
  • Starostlivosť o verejnú zeleň mesta Stará Ľubovňa - výsadba reprezentatívnej zelene a kvetov, umiestňovanie mobilnej zelene.
  • Úprava verejných priestranstiev, terénne urovnávky, preprava materiálov,
  • Vypracovanie a realizácia projektov v oblasti krajinnej a mestskej zelene.

Vedúci strediska Mestkých lesov a Verejnej zelene

Ing. Sivuľka Milan

t.č. 052 - 4261121