foto: Pavol Sás

      

Stredisko ekonomických služieb

Stredisko ekonomických služieb zastrešuje služby nevýrobnej povahy pre ostatné strediská spoločnosti

 

Medzi hlavné činnosti strediska patrí:

 

 

     -ekonomická agenda

     -účtovná agenda

     -poštová agenda

     -správa majetku a budov

    -obstarávanie kancelárskeho vybavenia

    -archivácia zmlúv a inventarizácia pohľadávok a majetku spoločnosti

 

 

 

 

                                                   

 

© 2013 EKOS spol. s r. o. Všetky práva vyhradené. Dizajn podľa REKNAL